Loading...
راه اندازی باشگاه مشتریان

طراحی و پیاده سازی باشگاه مشتریان | مدل امتیاز دهی |پیاده سازی سیاستگذاری هزینه کرد امتیازها

سیستمهای سفارش مشتری بر مبنای فناوری اطلاعات IT

طراحی و پیاده سازی سیستمهای اتوماسیون بر اساس سفارش سازمان شما
سیستم خدمات رفاهی کارکنان

شركت سـروش نيكان به عنوان طراح و مجری نظام نوین خدمات رفاهی


گیفت کارت

در بستر ایجاد شده توسط شرکت نیکان این امکان به شعبه داده می شود تا بتوانند خودشان کارت هدیه را در محل به نام شخص صادر کنند و مانند کارت بانکی رمز و کارت هوشمند را به مشتری ارائه دهند. در شهر کتاب کارت های هدیه 100 هزار تومانی و 200 هزار تومانی ارائه می شود


ویونا

کافه ویونا قصد دارد با رویکرد تشویق مشتری به عنوان سرمایه اصلي کافه ویونا به مراجعه بیشتر و همچنين ترجیح شعب ویونا به سایرین در این فضای رقابتی، همانند برندهای پیشگام دنیا، در این زمینه نیز در ایران عزیز پیشگام و الگویی برای سایرین باشد تا گامی جديد و موثر در راستای موفقیت بیشتر مدیران و خانواده بزرگ کافه ویونا برداشته باشد.

crm ,customers Club, ارتباط با مشتری, باشگاه مشتریان، خدمات رفاهی کارکنان، نرم افازر سفارش مشتری


CIPIKIA . COM

  • زيرسـاخت نرم افزاري جايگاه تشريفات فرودگاه امام خميني (ره) در نگاه كلي به دو بخش اصلي تقسيم ميشود:
  • 1) بخش عمومي يا Public كه وبسايت مجموعه محسوب ميشود.
  • 2) بخش سـازماني يا اجرايي كه از بخشهاي اجرايي تا مديريت را در بر خواهد داشت.